PRIVATLIVSPOLITIK

Retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med psykoterapibehandling hos:

Zophias

CVR 30224256

S. Stubsvej 16, 7080 Børkop

Tlf: 28 110 111

Mail: mail@zophias.dk

Personoplysninger

I forhold til EU’s persondataforordning (GDPR) kan jeg oplyse, at jeg opbevarer personfølsomme oplysninger i henhold til lovgivningen forelagt af datatilsynet.

Når du starter i terapi hos Zophias, bliver du bedt om at udfylde et ark med personlige oplysninger. Det drejer sig om almindelige personoplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. De udfyldte ark scannes ind og gemmes på en krypteret ekstern harddisk.

For at jeg kan give dig det bedste behandlingsforløb, fører jeg også journal over behandlingsindholdet fra gang til gang. Disse journaldata gemmes i et aflåst, kodet og brandsikkert skab.

Journalen og dine kontakt oplysninger bruges kun til internt brug og ses kun af mig.

Oplysningerne gemmes i op til 5 år ifølge persondataloven. Herefter slettes de ved makulering og de udfyldte ark slettes fra den eksterne harddisk.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved tilmelding til nyhedsbrev eller ved personlig underskrift. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Zophias, så kontakt mig endelig.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.