Angst

Hvad er angst?

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at du reagerer hurtigt og instinktivt, så du kan flygte eller forsvare dig, når du føler dig truet.

Angsten er hovedsagelig styret af det autonome nervesystem, som ligger uden for din viljes kontrol. Det vil sige, at uanset hvad du forsøger at tænke og gøre, så kan du ikke forhindre de fysiske stressreaktioner i kroppen i at opstå, når du har angst.

Det er din reptilhjerne (kropshjerne), der reagerer på noget som opfattes faretruende. Dit sympatiske nervesystem aktiveres og udsender stresshormoner til alle dine celler, for at klargøre din krop til at kæmpe, flygte eller spille død. Det er en helt naturlig reaktion, der har til formål at sikre vores overlevelse.

Problemet opstår, når responsen igangsættes uden at der er en reel fare. Din krop reagerer som om der er en farlig tiger løs, men i virkeligheden er du fx bare på vej til en fest med nogle venner, en jobsamtale, en eksamen eller en helt anden almindelig begivenhed som fx at handle ind eller tage med toget.

Forskellige angsttilstande

Der findes mange forskellige former for angst eller angsttilstande. De hyppigste er enkeltfobi og socialangst, efterfulgt af agorafobi, generaliseret angst, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), tvangstilstande som OCD og panikangst.

Ved panikangst kommer angsten pludseligt og voldsomt, som lyn fra en klar himmel. Det kan minde lidt om et hjertetilfælde og opleves derfor voldsomt. Ofte vil man udvikle en angst for nye anfald, fordi det føles så ubehageligt. Det er det man kalder angsten for angsten.

Ved generealiseret angst er man mere eller mindre i en konstant tilstand af ængstelse og uro. Det vil sige, at du bekymrer dig mere end normalt og at angsten stort set er tilstede hele tiden.

Du kan have angst i forskellige grader, lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor du er overbevist om, at du skal dø. Angsten kan gå så meget ud over din livskvalitet, at du ikke kan føre et normalt liv. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp.

Symptomer på angst:

Det er forskelligt fra person til person, hvilke angstsymptomer man har. Der er også forskel, alt efter hvilken type angst, der er tale om. Er du i tvivl om du har angst, så prøv at svar på nedenstående spørgsmål:

 • Er du ængstelig og urolig?
 • Har du unødige bekymringer hele tiden?
 • Er du bange for helt almindelige situationer?
 • Får du hjertebanken og høj puls i fx sociale sammenhænge?
 • Oplever du svimmelhed og trykken for brystet?
 • Undgår du situationer, du tidligere ikke havde problemer med at være i?
 • Får du det dårligt bare ved tanken om noget du skal?
 • Har du søvnproblemer og svært ved at koncentrere dig?
 • Har du spændinger i musklerne?
 • Får du pludselige panikanfald?
 • Har du katastrofetanker?

Kan du svare ja til flere af spørgsmålene, så lider du sandsynligvis af angst. Måske i en sådan grad, at den begrænser din daglige udfoldelse og forhindre dig i at gøre de ting du har lyst til og leve det liv du ønsker.

Med den terapi jeg tilbyder, kan du slippe fri af din angst. Metasundhed kan give dig svar på, hvorfor du har fået angst. Tankefeltterapi og Traumeterapi kan bearbejde din angst helt ned på celleniveau.

Effektiv terapi mod angst

Da din angst hovedsagelig foregår på det ubevidste/underbevidste plan, er det også her i gennem jeg arbejder med din angst, for at skabe effektive og varige resultater.

Med Tankefeltterapi og Traumeterapi taler jeg til og med din kropshjerne (reptilhjerne). Det er den, der husker på de traumer, der forårsager din angst og gemmer på den ubevidste refleks, der automatisk er aktiveret, hver gang du oplever angst.

På den måde kan vi forløse det traume/den refleks, der sidder bundet i dine cellers hukommelse og de følelser der er forbundet med det.

Du kan læse mere om Tankefeltterapi her og om Traumeterapi her.

Angstens onde cirkel

Alle angsttilstandene har det til fælles, at de består af både fysiske, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige symptomer, som optræder i forskellige former og sværhedsgrader, afhængig af angstlidelsen. De forskellige symptomer forstærker gensidigt hinanden og kan føre til en ond cirkel, hvor angsten vokser:

 

Mennesker der lider af angst i længere tid har tendens til at udvikle en slags undvigeadfærd, i forsøg på at undgå angsten eller sikre sig at de ikke pludselig rammes af et angstanfald i en situation. Undvigeadfærd forstærker faktisk angsten og vedligeholder den onde cirkel. På sigt vil den begrænse dine livsudfoldelsesmuligheder mere og mere og dermed også forværre din livssituation.

Jeg kan hjælpe dig med at bryde cirklen én gang for alle.

Kontakt mig her

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Da din angst hovedsagelig foregår på det ubevidste/underbevidste plan, er det også her i gennem jeg arbejder med din angst, for at skabe effektive og varige resultater.