Angst

Hvad er angst?

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at du reagerer hurtigt og instinktivt, så du kan flygte eller forsvare dig, når du føler dig truet.

Angsten er hovedsagelig styret af det autonome nervesystem, som ligger uden for din viljes kontrol. Det vil sige, at uanset hvad du forsøger at tænke og gøre, så kan du ikke forhindre de fysiske stressreaktioner i kroppen i at opstå, når du har angst.

Det er din reptilhjerne (kropshjerne), der reagerer på noget som opfattes faretruende. Dit sympatiske nervesystem aktiveres og udsender stresshormoner til alle dine celler, for at klargøre din krop til at kæmpe, flygte eller spille død. Det er en helt naturlig reaktion, der har til formål at sikre vores overlevelse.

Problemet opstår, når responsen igangsættes uden at der er en reel fare. Din krop reagerer som om der er en farlig tiger løs, men i virkeligheden er du fx bare på vej til en fest med nogle venner, en jobsamtale, en eksamen eller en helt anden almindelig begivenhed som fx at handle ind eller tage med toget.

Forskellige angsttilstande

Der findes mange forskellige former for angst eller angsttilstande. De hyppigste er enkeltfobi og socialangst, efterfulgt af agorafobi, generaliseret angst, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), tvangstilstande som OCD og panikangst.

Ved panikangst kommer angsten pludseligt og voldsomt, som lyn fra en klar himmel. Det kan minde lidt om et hjertetilfælde og opleves derfor voldsomt. Ofte vil man udvikle en angst for nye anfald, fordi det føles så ubehageligt. Det er det man kalder angsten for angsten.

Ved generealiseret angst er man mere eller mindre i en konstant tilstand af ængstelse og uro. Det vil sige, at du bekymrer dig mere end normalt og at angsten stort set er tilstede hele tiden.

Du kan have angst i forskellige grader, lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor du er overbevist om, at du skal dø. Angsten kan gå så meget ud over din livskvalitet, at du ikke kan føre et normalt liv. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp.

Symptomer på angst:

Det er forskelligt fra person til person, hvilke angstsymptomer man har. Der er også forskel, alt efter hvilken type angst, der er tale om. Er du i tvivl om du har angst, så prøv at svar på nedenstående spørgsmål:

 • Er du ængstelig og urolig?
 • Har du unødige bekymringer hele tiden?
 • Er du bange for helt almindelige situationer?
 • Får du hjertebanken og høj puls i fx sociale sammenhænge?
 • Oplever du svimmelhed og trykken for brystet?
 • Undgår du situationer, du tidligere ikke havde problemer med at være i?
 • Får du det dårligt bare ved tanken om noget du skal?
 • Har du søvnproblemer og svært ved at koncentrere dig?
 • Har du spændinger i musklerne?
 • Får du pludselige panikanfald?
 • Har du katastrofetanker?

Kan du svare ja til flere af spørgsmålene, så lider du sandsynligvis af angst. Måske i en sådan grad, at den begrænser din daglige udfoldelse og forhindre dig i at gøre de ting du har lyst til og leve det liv du ønsker.

Med den terapi jeg tilbyder, kan du slippe fri af din angst.

Effektiv terapi mod angst

Da din angst hovedsagelig foregår på det ubevidste/underbevidste plan, er det også her i gennem jeg arbejder med din angst, for at skabe effektive og varige resultater.

Ved hjælp af den særlige Transbiologiske Traumeterapi taler jeg til og med din kropshjerne (reptilhjerne). Det er den, der husker på de traumer, der forårsager din angst og gemmer på den ubevidste refleks, der automatisk er aktiveret, hver gang du oplever angst.

På den måde kan vi forløse det traume/den refleks, der sidder bundet i dine cellers hukommelse og de følelser der er forbundet med det.

For at blive helt angstfri, skal vi finde og forløse alle de traumer, der er den underliggende årsag til din angst, et efter et.

Det er ikke noget quickfix, men til gengæld er det super effektivt.

Du kan læse mere om Transbiologisk Traumeterapi her.

Ofte supplere eller kombinerer jeg traumeterapien med Tankefeltterapi, som du kan læse mere om her.

Sådan beskriver Ninna sin oplevelse af min terapi:

Jeg har været i et terapiforløb hos Anette Zophia pga. angst. Jeg har siden min første terapisession følt mig tryg i Anettes selskab.
Anette er nærværende, empatisk og et utroligt varmt og fantastisk menneske og ikke mindst en rigtig dygtig psykoterapeut.
Hun har lyttet, hjulpet og støttet mig og givet mig brugbare redskaber, så jeg har kunnet arbejde med mig selv.
Vi har sammen arbejdet med mine tanke- og handlemønstre, og de følelser der var forbundet med dem.
Anette har hjulpet mig med at finde ro i mig selv og være mere nærværende i nuet. Hun har hjulpet mig på rette vej mod det liv jeg ønsker, fået mig til at indse hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for mig og mit liv samt hjulpet mig i min kamp mod angsten.
Hun har hjulpet mig med at få fokus på det jeg gerne vil opnå, frem for de ting jeg gerne vil undgå, så mit liv ikke længere er styret af frygt og angst.
Hun har været motiverende og givet mig håb og rigtig god sparring gennem hele forløbet. Jeg har fået livskvaliteten og glæden tilbage i mit liv og jeg giver sammen med en stor tak fra hjertet Anette mine varmeste anbefalinger ❤

Speciale i angst

Jeg har specialiseret mig i angst og angstbehandling gennem den særlige angstterapeutuddannelse hos min kære kollega, Reg. Psykoterapeut Bente Jacobsen.

Udgangspunktet for uddannelsen er netop, at de underliggende årsager til angst er dybe traumer, hvoraf de fleste er nedarvede.

De metoder og teknikker der anvendes og undervises i på uddannelsen er netop fra den Transbiologiske Traumeterapi, som jeg er uddannet i.

Er du nysgerrig på uddannelsen, kan du læse om den via linket her.

Angstens onde cirkel

Alle angsttilstandene har det til fælles, at de består af både fysiske, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige symptomer, som optræder i forskellige former og sværhedsgrader, afhængig af angstlidelsen. De forskellige symptomer forstærker gensidigt hinanden og kan føre til en ond cirkel, hvor angsten vokser:

 

Mennesker der lider af angst i længere tid har tendens til at udvikle en slags undvigeadfærd, i forsøg på at undgå angsten eller sikre sig at de ikke pludselig rammes af et angstanfald i en situation. Undvigeadfærd forstærker faktisk angsten og vedligeholder den onde cirkel. På sigt vil den begrænse dine livsudfoldelsesmuligheder mere og mere og dermed også forværre din livssituation.

Jeg kan hjælpe dig med at bryde cirklen én gang for alle.

Kontakt mig her

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Da din angst hovedsagelig foregår på det ubevidste/underbevidste plan, er det også her i gennem jeg arbejder med din angst, for at skabe effektive og varige resultater.