Traumer

Det er meget mere almindeligt at have traumer end du tror. Vi har alle sammen traumer i større eller mindre grad. De er en del af livet, men de behøver ikke vare hele livet.

Almindeligvis defineres et traume, som en skade på en persons psyke. En sådan skade kan opstå, når du har været udsat for en traumatisk oplevelse. En traumatisk oplevelse er traditionelt karakteriseret ved at være en oplevelse, der medfører en alvorlig trussel på livet for det menneske, som udsættes for den. Det kan være oplevelser i forbindelse med akut opstående situationer som fx trafikuheld, voldsoverfald og pludseligt tab af nærtstående eller længerevarende pinefulde belastninger såsom krigsbegivenheder, alvorlig sygdom eller seksuelle krænkelser.

PTSD

I nogle tilfælde kan traumatiske oplevelser medføre så meget stress, at psyken og sindet overbelastes i en sådan grad, at det fører til en posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Det kan give symptomer som angst, ukontrollerbar panik, fortvivlelse, depression eller aggression i forbindelse med tilsyneladende uskyldige hverdags begivenheder. Dertil kommer også flashbacks, indre uro, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær m.m.

Tankefeltterapi har vist sig særlig effektiv til behandling af bl.a. PTSD. Det er en simpel og skånsom teknik, der er nem at lære og er helt uden bivirkninger. De fleste oplever en positiv effekt allerede efter første behandling.

Læs mere om Tankefeltterapi her.

Hvornår er der tale om et traume?

Det er alene din subjektive følelsesmæssige oplevelse af en hændelse, situation eller begivenhed, der afgør om der er tale om en traumatisk oplevelse.

Hvis du har været i en situation, der kom uventet, som du oplevede dramatisk, voldsom eller følelsesladet og hvor du følte dig isoleret, alene og ude af stand til at handle i øjeblikket, så har du med stor sandsynlighed fået et traume.

METAsundhed beskriver et traume som en situation, der subjektivt opleves som en UDIN. En UDIN er betegnelsen for en situation, der er:

  • Uventet
  • Dramatisk
  • Isolerende
  • Nul strategi

Med METAsundhed kan jeg hjælpe dig med at identificere den eller de traumer, der skaber problemer for dig i dag.

Læs meget mere om METAsundhed her.

Vi har alle ar på sjælen

Ligesom alle andre, så har du helt sikkert også været udsat for uventede, rystende, chokerende oplevelser, som sidder i dig længe efter at hændelsen er indtruffet, ofte år og måske et helt liv. Det påvirker ubevidst den måde du begår dig i verden på, den måde du reagerer på dine opgivelser og i det hele taget den måde du tænker, føler og handler på.  Sådan er det for os alle. Det er helt almindeligt at have traumer. De er en del af den du er.

Transbiologisk Traumeterapi arbejder med et meget bredt traumebegreb. Her siger vi, at et hvert ubehag skyldes et traume. Måske du kan genkende det at fx en bestemt person irriterer dig grænseløst eller at en bestemt situation er helt uudholdelig for dig. Det har intet med den anden person eller situationen at gøre. Det er bare ”dine traumer der taler”, og du er blevet trigget.

Hvad bliver du trigget af?

En trigger er en betinget refleks, der reaktiverer din erindring af traumet. Herved genaktiveres de kropslige reaktioner du havde i traumeøjeblikket. Det foregår helt ubevidst og uden for din viljes kontrol. En trigger kan være næsten hvad som helst. Det kan fx være en lyd, en lugt, en tanke, en bevægelse, en person, en situation eller en hændelse.

Tjek dig selv

Du kan tjekke om der er tale om et traume, ved at tænke tilbage på en ubehagelig oplevelse i dit liv og ligge mærke til, om du oplever et fysisk følt ubehag i øjeblikket eller er helt udenfor din egen krop, når du tænker på oplevelsen og ser den for dig.

Hvad mærkede du?

Ønsker du at slippe fri af dit ubehag én gang for alle? Jeg kan hjælpe dig med at finde de traumer, der hører til dine ”triggere”, og forløse dem, helt ned på celleniveau.

Læs mere om Transbiologisk Traumeterapi her.

Kontakt mig her.

 

 

“Jeg kan hjælpe dig med at finde og forløse de traumer, der skaber problemer for dig i dag.”