Kognitiv terapi

Det du tænker om dig selv og din omverden, har afgørende betydning for hvad du føler og hvordan du opfører dig i forskellige situationer. Dette er en af grundtankerne bag kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi (CBT – Cognitive Behaviorial Therapy).

Kognitiv terapi fokuserer på, hvordan din tænkning påvirker og hænger sammen med dine følelser, handlinger og kropslige reaktioner. De påvirker alle gensidigt hinanden, som du kan se illustreret her, i det der kaldes den kognitive diamant:

Når du modtager kognitiv terapi, vil du blive mere bevidst om dine egne tanker og lære at forstå hvordan og hvorfor de påvirker dig. Du vil også lære nye tanke- og adfærdsmønstre, så du kan slippe for de tanker og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige for dig og som du ønsker at blive fri af.

 • Sammen vil vi udforske og udfordre dine tanker, følelser og handlinger.
 • Du vil få øvelser og opgaver med hjem.
 • Du vil lære nye strategier til at bryde den onde cirkel, der fastholder dig i den uønskede tilstand

Kan du svare JA til nogle af nedenstående spørgsmål, så er kognitiv terapi relevant for dig.

 • Er du påvirket af et lavt selvværd?
 • Har du mange forstyrrende tanker, du bare ikke kan slippe?
 • Føler du dig deprimeret?
 • Oplever du at være hæmmet af en bestemt adfærd?
 • Er der ting du undgår, selvom du egentlig har lyst til dem?
 • Bekymrer du dig unødigt om alt muligt?
 • Lider du af angst?

Du kan kontakte mig her.

“You are what you think.”
Louise Hay

Fakta om kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi blev oprindelig udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater. Det er den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning. Den bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning. Kognitiv terapi er således evidensbaseret – effekten kan måles og vejes.

Antagelsen der ligger til grund for den kognitive terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer.

Terapiformen er efterhånden blevet usædvanlig godt dokumenteret ved empirisk forskning inden for en meget lang række sygdomme – herunder angst, depressionslidelser, spiseforstyrrelser, samlivs- og alkoholproblemer, personlighedsforstyrrelser, psykoser og en hel del andre psykiske vanskeligheder og lidelser.

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) hører til det man kalder den 2. bølge indenfor kognitiv terapi.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

I de seneste årtier har en 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi vundet sit indpas. Hertil hører ACT, som jeg også benytter mig af i min terapi.

A: Accept your thoughts and feelings.

C: Connect with your values.

T: Take effective action.

En lille test:
Hvis jeg siger, at du ikke skal tænke på en lyserød elefant, hvad tænker du så på?

Nemlig..

 • Du kan ikke tvinge dig selv til ikke at tænke på noget.
 • Det er ikke tankerne i sig selv, der er problemet, men måden du forholder dig til dine tanker på.
 • Hvilken betydning tillægger du dine tanker?
 • Sammen undersøger vi hvilken funktion din tænkning har for dig.
 • Du lærer at sætte realistiske mål og handle mere i overensstemmelse med dine værdier.
 • Du lærer at tanker bare er tanker og ikke virkelighed.
 • Du lærer at acceptere evt. ubehag og være mere bevidst tilstede i nuet.
 • Du vil opnå at føle dig i kontrol og have tillid til dig selv, så du kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Metakognitiv Terapi (MCT) – Det nyeste skud på stammen indenfor kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er funderet i de nyeste fremskridt inden for psykologisk forskning og teori. Teorien er udviklet af den britiske psykolog og professor Adrian Wells og bygger på en ny model over det menneskelige sind, der bidrager til en helt ny forståelse af årsagen til psykiske lidelser.

Metakognitiv terapi betragter sindet som en si, hvor alt passerer, medmindre vi selv aktivt vælger at holde fast i det. Det er således ikke mængden af ubehagelige oplevelser og negative tanker i sig selv, der skaber psykiske problemer, men derimod den mængde af opmærksomhed, vi giver vores tanker om vores problemer, livskriser m.m. Metoden handler derfor om at lære, at gøre mindre ved dine tanker.

Du vil lære at identificere dine såkaldte triggertanker. Du vil blive bevidst om de uhensigtsmæssige mentale og adfærdsmæssige mønstre, der fastholder dig. Du vil lære nye strategier til at afkoble din opmærksomhed og tage kontrollen over dine tanker og dit liv.

”Tanker betyder ikke noget, men din
håndtering af dem gør”
Adrian Wells

Hvor meget opmærksomhed giver du dine tanker?

Jeg inddrager elementer af Metakognitiv terapi i min terapi, hvor jeg finder det relevant og nyttigt.

 

”You can’t solve a problem from the same consciousness that created it. You must learn to see the world anew.”
Albert Einstein