METAsundhed

METAsundhed er hverken en terapiform eller en behandlingsmetode, men derimod en analysemodel til forståelse af sammenhængen mellem krop, psyke, ånd og miljø.

METAsundhed er et helhedsorienteret syn på sundhed og sygdom, baseret på kroppens intelligens. Det er læren om de naturlige biologiske processer, der foregår i vores krop. METAsundhed bygger på naturlove og giver dig logiske forklaringer på din krops biologiske adfærd.

Du vil lære at forstå, hvordan dine tanker og følelser hænger sammen med det din krop udtrykker. De symptomer du har, vil straks give mere mening og du vil opnå en større tillid til din krop.

METAsundhed arbejder ud fra 3 grundlæggende principper:

  • Kroppen er en intelligent organisme. Den er udviklet gennem millioner af års evolution med det formål, at gøre os bedre i stand til at overleve. Kroppen forsøger derfor hele tiden at hjælpe os, ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i.
  • Enhver sygdom eller et hvert symptom er en del af en samlet helbredelsesproces. Vores krop er i stand til at regulere sig selv, regenerere sig selv men også genskabe balance, når den er udfordret. Kroppen har altså sine egne indbyggede urbiologiske overlevelsesprogrammer, som er skabt til at afbalancere kroppen. Symptomer i kroppen ses som en nødvendig del af denne autoregulering.
  • Der er en direkte forbindelse mellem krop og sind. Hvert organvæv i kroppen er direkte forbundet til et specifikt hjernerelæ, der igen er forbundet med et specifikt følelsesmæssigt tema og tankemønster. På samme måde er kroppen direkte integreret og sammenkædet i sit miljø og sociale omgivelser.

”Din krop får ikke symptomer fordi
den modarbejder dig, men tværtimod fordi
den forsøger at samarbejde med dig.”

METAsundhedsmodellen

Som METAsundhedsterapeut hjælper jeg dig med at forstå dine symptomer og identificere de følelser og overbevisninger der er forbundet med dit symptom eller din sygdom.

For at finde frem til den konkrete specifikke sammenhæng, benytter jeg mig af METAsundhedsmodellen:

Modellen illustrerer den biologiske automatiske helbredelsesproces vores krop til enhver tid gennemgår. Processen går gennem ni hovedpunkter og to faser.

De to faser kaldes også for henholdsvis den aktive (sympatiske) fase eller stress-/konfliktfasen og den regenerende (parasympatiske) fase, varme fase eller reparationsfasen.

Der opstår ubalance i kroppens naturlige autoregulering, når noget ”indeni” eller ”udenfor” aktiverer/stresser kroppen. Vi kalder det at være ”trigget”. Når du ikke er rolig, fredfyldt og let, så er du trigget. Når du er trigget, kan kroppen have svært ved at regenerere.

Det er disse ”triggere” jeg leder efter, og især de følelsesmæssige triggere er relevante.

Hvad er en UDIN?

Nu er det ikke sådan, at alle stressende oplevelser udløser helbredsproblemer. Det er kun, hvis oplevelsen er ubevidst forbundet med et traume, at din krop reagerer. Og hvordan din krop reagerer, altså hvilket organvæv der bliver påvirket, det afhænger helt af din subjektive oplevelse af traumet.

I METAsundhed kalder vi en livssituation for traumatisk, hvis den subjektivt opleves som en UDIN, som er betegnelsen for en situation, der er:

  • U: Uventet. Du oplever noget der kommer ”ud af det blå”
  • D: Dramatisk. Du oplever det, der sker, som voldsomt og følelsesladet.
  • I: Isolerende. Du kan eller har ikke nogen at tale med det om.
  • N: Nul strategi. Du aner ikke, hvad du skal gøre eller hvordan du skal handle i situationen.

Ofte er der en fysisk skade eller et følelsesmæssigt chok indblandet.

METAsundhed bygger på tanken om, at enhver ubalance, helt ned på celleplan, kan føres tilbage til en UDIN.

”Det dit sind undertrykker, det udtrykker din krop.”

Få en sjælsforløsning.

Når vi sammen har fundet frem til dine triggere og det oprindelige traume/konfliktchok = din UDIN, kan jeg forløse det der skaber ubalance i din krop ved hjælp af følelsesforløsende teknikker, som bl.a. TFT/EFT og specielt Transbiologisk traumeterapi. På den måde får din krop mulighed for at færdiggøre sin helbredelsesproces og dit symptom kan forsvinde.

Det kalder vi også for en Soullution eller en sjælsforløsning. Kort fortalt betyder det, at den følelsesmæssige energi, der har været bundet i dine cellers hukommelse frigives, så kroppen ikke længere behøver at reagere på det.

En Soullution vil altid være det højeste mål jeg stræber efter at nå i en session.

Ønsker du at slippe fri af det der tynger dig, så kontakt mig her.

METAsundhedsanalyse

Hvis du vil helt til bunds i forståelsen af dit symptom/din sygdom, så skal du vælge at få lavet en fuld METAsundhedsanalyse.

En METAsundhedsanalyse består af en session hvor jeg hjælper dig med at kortlægge hvornår og hvordan dit symptom er opstået. Sammen finder vi frem til hvilke følelsesmæssige ubalancer, der har igangsat din sygdomsproces, ud fra din viden om dit symptom/din sygdom og det du i øvrigt kan fortælle mig om, hvad der er foregået i dit liv.

Jo mere du ved og jo mere du kan huske, jo mere præcis en analyse kan jeg lave.

Terapiplan

En fuld METAsundhedsanalyse indeholder også en terapiplan.

En terapiplan handler om hvilke konkrete, bevidste tiltag du vil lave, for at forløse dit traume og understøtte din krops selvhelbredelse. Den omhandler alle livets områder og arbejder på alle planer, både i forhold til din krop, dit sind og dit åndelige og sociale miljø. Det er en helhedsplan til at fremme din krops selvhelbredende kræfter.

Er du klar til at tage ansvar for din egen helbredelsesproces?
Jeg glæder mig til at “gå på opdagelse” sammen med dig.

Du kan bestille en METAsundhedsanalyse lige her.

Det er vigtigt at bemærke, at en METAsundhedsanalyse er et supplement og ikke en erstatning for lægefaglig eller anden sundhedsfaglig rådgivning. METAsundhed har en holistisk tilgangsvinkel og søger altid at lave et samarbejde mellem konventionelle, alternative og komplementære behandlingsmetoder.

Hvad er Metasundhed?

MetaSundhed er en model, der forklarer sammenhængen mellem krop, sind, ånd og miljø. MetaSundhed baserer sig på forståelsen af kroppen som en intelligent organisme, der er i stand til at regulere sig selv og hele tiden tilpasser sine biologiske programmer, til de situationer vi står i. MetaSundhed bygger på naturlove og giver dig logiske forklaringer på din krops biologiske adfærd. MetaSundhed er en holistisk model med fokus på det hele menneske.

Hvordan kan Metasundhed hjælpe mig?

MetaSundhed kan hjælpe dig med at forstå, hvordan dine tanker og følelser hænger sammen med det din krop udtrykker. MetaSundhed kan hjælpe dig med at forstå dine symptomer og identificere de tanker og følelser, der er forbundet med dit symptom. Når først du kender den specifikke sammenhæng, kan du arbejde med at forløse de følelser, der er årsagen til dit symptom. På den måde hjælper du din krop med at genskabe sin naturlige balance.

Hvad betyder MetaSundhed?

Ordet Meta betyder at se noget oppefra, at se noget i et større perspektiv eller i en større sammenhæng. Det handler således om at se Sundhed i et helhedsorienteret perspektiv og forstå sundhed som et større og specifikt samspil mellem krop, sind, ånd og miljø.

Hvad er den Psykosomatiske Traumemodel?

Den Psykosomatiske Traumemodel er i store træk en ny betegnelse for det der også kaldes Metasundhed. Det er en model, der detaljeret beskriver sammenhængen mellem kroppens forskellige organvæv og de hertil hørende problemstillinger eller følelsesmæssige konflikter. Den Psykosomatiske Traumemodel og MetaSundhed tilbyder et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens.

Jeg er medlem af METAsundhed Danmark

Udtalelser fra tidligere klienter:

“Jeg har kun rosende ord til Anette, hun er utrolig kompetent, empatisk, nærværende, hjertevarm og imødekommende. Hun er fagligt dygtig, har en god menneskekundskab. Hun var hurtigt til at fange og se den røde tråd i mit problem/ situation.”

“Jeg har selv været gået ned med stress og fik helvedes ild, det er bare væk nu. Det er fantastisk hvad tankefeltterapi og metasundhed kan gøre.”

”Jeg opsøgte oprindeligt Anette Zophia for at få lavet en fuld metasundheds-analyse og derigennem få noget afklaring omkring mit stofskifte, der har været i ubalance nogle år. I den forbindelse fik vi forløst en masse traumer, og som en ekstra bonus er jeg i dag blevet helt fri for voldsomme kvalme- og svimmelhedsanfald, som jeg har lidt af i mange år. Vi har desuden fået bearbejdet en del selvværds-problematikker ved hjælp af TFT og TBT, og disse er kommet i 0. Undervejs i forløbet har Anette Zophia også fået kureret min afhængighed af søde sager.”

“Jeg har været i et forløb over 5 gange hos Zophias og har fra første dag følt mig i trygge hænder. Anette er yderst indfølende og super opmærksom på sin klient.”

“Hos Anette har jeg været i dybe traume terapier, hvor jeg har hostet, grædt, rystet og haft svært ved at få vejret. Men med gode resultater og lettelse. Jeg vil helst undgå at tage medicin, men har i mange år været afhængig af medicin for min astma. Efter behandling hos Anette har jeg oplevet først at kunne gå ned til ¼ af normal dosis til nu at være helt fri for medicin. En fantastisk følelse. Jeg kan ikke få armene ned. Jeg vil hermed give min bedste anbefaling med Anette som terapeut.”

“Jeg kan klart anbefale Anette som guide til at fortolke, hvad kroppen fortæller og ligeledes til at få hjælp til behandlingen.”

Skal jeg også hjælpe dig, så kontakt mig her.

 

Kilde: Metasundhed – afkod kroppens intelligens. Johannes R. Fisslinger og Lars Mygind.

 

”Din krop er intelligent og vil altid
forsøge at hjælpe dig”