Stressbehandling

Det er meget forskelligt, hvordan stress kommer til udtryk hos den enkelte. Kilderne til stress er ofte også forskellige fra person til person. Derfor er det vigtigt at du får den rette professionelle hjælp, så du igen kan komme i balance og trivsel, og genvinde din livsglæde. Hos mig får du en individuelt tilpasset stressbehandling.

Jo tidligere du kommer i stressbehandling og får gjort noget ved din stress, jo mindre energi og ressourcer skal du bruge på at komme dig.

Som Registreret Psykoterapeut og certificeret stressbehandler, uddannet hos Stressambassadøren, har jeg stor erfaring med samtaler, samt faglig ekspertise indenfor stress, angst, depression, og udbrændthed.

Hvorfor får vi stress?

Vi får stress, når vi stilles overfor en for stor belastning. De fleste mennesker er belastet dagligt, og ofte flere gange om dagen, men det er ikke alle belastninger der stresser os. Selvom det føles som om, stress er noget, der er påført os udefra, så er stress faktisk oftest noget vi selv genererer gennem vores tanker, fantasier, frygt og forestillinger.

Det er en naturlig del af livet, at vi udsættes for udfordrende og pressede situationer, men det er måden vi forholder os til sådanne situationer på, der afgør, om vi oplever at blive stressede eller ej. Det er altså ikke alene udefrakommende ting, der påvirker dig følelsesmæssigt, men snarere dine tanker og dit adfærdsmønster, måden du tolker det pres, du er udsat for, som har betydning for, om du oplever stress. Derfor skal stress behandles individuelt og helhedsorienteret. Det vil sige, at jeg ikke bare arbejder med de egentlige stresssymptomer, men også kigger på, hvad der ligger bag stressen.

Læs mere om stress her.

10 ugers behandlingsforløb

I samarbejde med Stressambassadøren, kan jeg tilbyde dig et ti ugers intensivt behandlingsforløb, specifikt målrettet mod stress. Det foregår dels via samtaler i min klinik og via telefonisk opfølgning, samtidig med, at du følger et online forløb med ugentlige podcast, undervisning (viden om stress) og tilhørende opgaver.

I et stressbehandlingsforløb hos mig, vil du lære enkle og effektive metoder, til hurtigt at få bragt dit stressniveau ned. Du vil få terapeutiske samtaler, hvor vi finder ind til årsagen til din stress, så du kan undgå at ende i samme situation igen. Vi arbejder bl.a. med begrebet “lavthængende frugter”, som handler om at udnytte dine ressourcer og trække på tidligere positive erfaringer, så du kan lykkedes med at gøre mest muligt ved din stress, med mindst mulig indsats.

Du lærer metoder til at håndtere og forebygge din stress. Du får viden og indsigt, redskaber og vejledning til at forstå hvor din stress stammer fra, og hvordan du fremadrettet kan håndtere den mere hensigtsmæssigt. Du bliver støttet i at skabe de forandringer, der er nødvendige, for at du kan få dit overskud og din livsglæde tilbage, så du kan  genvinde balancen i livet, både fysisk og psykisk. Du vil opnå en følelse af at stå stærkere i dig selv, og du vil blive mere robust overfor fremtidige stressfaktorer.

Se mit aktuelle tilbud på behandlingsforløb her.

OBS! Har du en sundhedsforsikring gennem din arbejdsplads, så forhør dig, om muligheden for at få forløbet bevilliget gennem dem. 

Kilde: Stressambassadøren, Jesper Peter Rasmussen.

Stress er: “En belastningstilstand der kan komme fra omgivelserne eller individet selv, der ændrer vores balance, og som kan resultere i personlige, private og professionelle udfordringer, dr påvirker os psykologisk, fysiologisk og biologisk.” 

Citat fra Jesper Peter Rasmussen, Stressambassadøren.