Systemisk coaching

 • Føler du dig udfordret på områder i dit liv?
 • Står du overfor problemer, du ikke ved, hvordan du skal håndtere bedst?
 • Har du svært ved at finde ud af, hvad du skal vælge?
 • Vil du gerne blive bedre til at udnytte dit potentiale?
 • Ønsker du en positiv forandring?

Med systemisk coaching kan jeg hjælpe dig med at blive klogere på dig selv og finde svaret på disse spørgsmål. Systemisk coaching handler om at belyse en situation, et problem, en sag fra flere vinkler og se og forstå den i den kontekst den udspiller sig i.

Når du modtager coaching er det dig, der er i fokus. Du vil opnå en større indsigt i og forståelse af din problemsituation, så du bliver mere afklaret med hvad du vil, og føler dig bedre rustet til at tage de nødvendige skridt.

Som coach vil jeg med anerkendelse og nysgerrighed gå på opdagelse i dit univers. Jeg vil stille dig de spørgsmål, der får dig til at reflektere og hjælper dig videre i din ønskede retning. Du vil få øje på nye handlemuligheder.

Det er typen af spørgsmål og måden jeg stiller dem på, der gør forskellen for dig.

En lille hurtig test:

OPPORTUNITYISNOWHERE

Hvad læser du og hvad tænker du?

Har du også brug for at justere dit fokus, rette din opmærksomhed på det du ikke først fik øje på? Jeg hjælper dig med at kaste lys over dine egne blinde pletter. Du bliver dygtig til det du træner (bruger tid på), så hvis du er opdraget i fejl og mangler, så bliver du også dygtig til at finde dem!

Jeg hjælper dig med at få øje på dine muligheder og dit potentiale.
Bestil tid hos mig og skab den forandring du ønsker dig.

OBS!

Coaching adskiller sig fra min øvrige terapi og skal derfor bestilles særskilt.
Hvis du ønsker nye resultater i morgen, så må du gøre noget andet i dag end du gjorde i går!

Vidste du at

 • Det er dine forestillinger om fremtiden, der skaber dine handlinger i nutiden!
 • Du kommunikerer ikke til den anden, men til din opfattelse af den anden!
 • Du kommunikerer, uanset om du vil det eller ej!

Systemisk teori

Den systemisk teori ser mennesket i et helhedsorienteret perspektiv og består af bidrag fra en lang række videnskaber og praksisser indenfor biologi, sociologi, psykologi, antropologi og kommunikationsvidenskab. Socialkonstruktionisme og dermed forestillingen om, at verden er en social konstruktion, udgør noget at det grundlæggende tankegods, der binder disciplinerne sammen på tværs.

Her er nogle overordnede punkter indenfor denne retning:

 • Der er flere virkeligheder – og inden objektiv sandhed, men lokalt forhandlede sandheder.
 • Vores forståelse af verden afhænger af den sociale, historiske og kulturelle kontekst, vi indgår i.
 • Virkeligheden er social konstrueret
 • Sprog skaber/konstruerer virkelighed
 • Vi konstruerer og dekonstruerer konstant
 • Sproget sætter rammerne for vores tænke- og handlemuligheder.

Inspirationskilde: MacMann Berg

”Bag ethvert problem skjuler sig en
frustreret drøm – og drømmen
kom først!” Hvad drømmer du om?