Symptomer: Opdag dine mønstre og de bagvedliggende årsager.

Det er først i arbejdet med os selv, at vi kan opdage og ændre de begrænsende mønstre, der er medvirkende til de udfordringer vi oplever. I mit arbejde som Psykoterapeut hjælper jeg dig med at identificerer disse mønstre og bearbejde de tilhørende traumer, der ligger bag din pågældende situation eller symptom. Mine kompetencer spænder vidt, og jeg arbejder altid ud fra det der giver mest mening i den individuelle situation.  Jeg har særligt specialiseret mig inden for angst, stress, traumer og traumebehandling.  Besøg mig i klinikken nær Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding eller kontakt mig direkte på telefonen. Sammen kan vi frigøre dig fra det, der begrænser dig.

Traumer – at være trigget af fortiden

Traumer er langt mere almindelige end du tror. Fælles for alle traumer er, at de ubehagelige oplevelser eller belastende hændelser, vi har været udsat for, har gjort os ude af stand til at bearbejde dem på normal vis. Derfor efterlader de dybe spor i både krop, sind og sjæl. Traumer kan således være afgørende for, hvordan du tænker, føler og agerer i givne situationer. Hvis du fx kæmper med angst, depression eller stress, har det ofte sammenhæng med uforløste traumer fra fortiden. I samarbejde med mig, kan vi finde og forløse de underliggende traumer, der er den egentlige årsag til det, der udfordrer dig.

Angst – en unaturlig naturlig respons

Angst er en naturlig respons på noget din kropshjerne opfatter som farligt eller truende. Problemet opstår, når responsen igangsættes uden at der er en reel fare. Da angsten primært foregår på det underbevidste plan, er det også særligt her, jeg arbejder med din angst, for at opnå varige resultater. Gennem Transbiologisk Traumeterapi adresserer jeg din kropshjerne, også kendt som reptilhjernen. Det er denne del af hjernen, der husker og reagerer på traumerne. På den måde kan vi forløse det traume eller den refleks, der er indlejret i dine cellers hukommelse, sammen med de tilknyttede følelser.

Stress – en belastningsreaktion

Stress er en naturlig reaktion på belastning eller pres, der kan aktiveres af fysiske, mentale eller følelsesmæssige udfordringer. Stress er i sin essens kroppens måde at mobilisere ressourcer til at håndtere udfordringer, men når belastningen bliver for overvældende og langvarig, kan det udvikle sig til en skadelig tilstand. I samarbejde med Stressambassadøren tilbyder jeg et særligt tilrettelagt 10 ugers forløb med online moduler og terapeutiske samtaler. Du vil herigennem lære at håndtere og forstå din stress og de mønstre, der ligger bag, så du kan genvinde balancen i dit liv.

Depression – når livet føles tungt

Det er ikke usædvanligt, at livet kan føles tungt indimellem, men hvis du har følt dig trist til mode over en længere periode, kan det være tegn på depression. Depression kan spænde fra en lettere grad til en dybtgående og vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og tomhed, som har stor indvirkning på den enkelte persons liv, både psykisk og socialt såvel som fysisk. Hvis du har en depression, kan det virke uoverkommeligt at deltage i sociale aktiviteter, tage på arbejde og endda udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Mange gange er årsagen bag depression en række underliggende traumer og blokeringer, som kan identificeres og behandles gennem Tankefeltterapi og Traumeterapi.

Lavt selvværd – du er ikke alene

Lavt selvværd er en tilstand, hvor du har en negativ opfattelse af dig selv og en følelse af ikke at være god nok eller noget værd, hvilket fører til selvkritiske tanker og selvsaboterende adfærd. Ofte ses lavt selvværd som en medvirkende årsag til bl.a. angst, depression og stress-relaterede lidelser.
De fleste af os har i en eller anden grad, bevidst eller ubevidst, problemer med at elske og værdsætte os selv, så du er ikke alene. Du er ikke født med lavt selvværd. Det er noget livet har lært dig. Og da det er noget indlært, kan det også aflæres igen, så du kan opnå at stå stærkt i dig selv.

Afhængighed – en kronisk trang

Afhængighed refererer til en tilstand, hvor vi udvikler en kronisk trang eller trang til en bestemt substans eller adfærd på trods af de skadelige konsekvenser, det kan have på vores liv og sundhed. Afhængighed kan opstå i forbindelse med stoffer som alkohol og narkotika, eller den kan være adfærdsmæssig såsom spilafhængighed og spiseforstyrrelse.
Årsagen til afhængighed kan ofte findes i barndommens traumer og handler om, at du har aktive traumer, som du har brug for at ”dulme”. Tankefeltterapi og Traumeterapi er særligt hjælpsomme metoder til at slippe fri af din afhængighed.

Allergi – du kan afblæse alarmen

Allergi er en tilstand, hvor kroppens immunsystem reagerer unormalt på en normalt uskadelig substans i miljøet. Dette sker, fordi din krop opfatter den ellers harmløse substans som farlig eller fremmed og derfor forsøger at beskytte dig. Denne reaktion er forårsaget af, at du har været i en situation, som din reptilhjerne har opfattet som “farlig” eller “truende,” samtidig med at allergenet, som du nu reagerer allergisk på, var til stede. Når vi finder og bearbejder den oprindelige trigger, vil din hjerne afblæse alarmen og dermed også den allergiske reaktion.

Behandling af fysiske og kroniske sygdomme

Som psykoterapeut arbejder jeg også med kroniske sygdomme, fysiske smerter og kræft. Hvis kroppen ikke kan gennemføre sin naturlige helbredelsesproces, skyldes det ofte underliggende uforløste traumer, der sidder bundet i kroppen som blokeret/fastlåst energi. Dette arbejder vi med i terapien. Ved at åbne op for de skjulte traumer i dit indre kan det frigøre dig kropsligt såvel som i sindet. Kontakt mig i dag og lad os sammen finde det rette forløb til din situation.