Terapiformer: Behandling med dig i centrum

Helbredelse kommer indefra – og det starter med dig. Som Psykoterapeut tilbyder jeg en unik kombination af terapiformer, som har til formål at forløse dig fra de traumer, der er årsagen til de udfordringer, du oplever at have. I min klinik beliggende centralt omkring Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding, guider jeg dig med kærlig støtte til at give slip på smerte og blokeringer, så du kan genfinde balancen i dit liv. Målet er, at du kan stå stærkt i dig selv, føle dig fri til at udforske dit fulde potentiale og være den person, du altid har ønsket at være.

Tankefeltterapi: Forløsning af følelser

Tankefeltterapi, også kendt som TFT eller Terapeutisk Tapping, kombinerer den østlige forståelse af kroppens energisystem og meridianer med vestlig kognitiv psykologi. I terapiforløbet vil samtale hjælpe dig med at indstille dine tanker og følelser på det specifikke problem, du ønsker at adressere. Du vil blive guidet til at intensivere din opmærksomhed på ubehaget, mens jeg forsigtigt “tapper” på dine meridianpunkter med fingerspidserne. Herigennem forløses følelser og andre former for fysisk og psykisk ubehag.

Traumeterapi: Frigør dig fra din fortid

Transbiologisk Traumeterapi (TBT) foregår ved at identificere og frigøre det oprindelige traume, der er knyttet til dit nuværende problem. Processen involverer at være opmærksom på de fysisk følte fornemmelser, du oplever i forbindelse med dit problem. Jeg vil guide dig gennem processen baseret på dine oplevelser. Når du er fuldt til stede i det frosne øjeblik, er kærlighed til dig selv og accept af dine følelser afgørende. Med min hjælp kan du forløse fastlåst energi, følelser og tanker omkring dit traume, så du kan slippe de negative påvirkninger fra din fortid. 

Kognitiv terapi: Lær at ændre de negative mønstre. 

Kognitiv terapi fokuserer på forbindelsen mellem dine tanker, følelser, handlinger og kropslige reaktioner. Under kognitiv terapi lærer du nye tanke- og adfærdsmønstre, så du kan frigøre dig fra uhensigtsmæssige tanker og handlinger. Mange gange kombinerer jeg denne terapiform med andre. Sammen skaber vi den behandlingsform, der passer bedst til din specifikke situation.

 

Systemisk coachingStressbehandling: Genfind livsglæden og balancen

Stress handler om meget mere end den belastning du er udsat for og kan komme meget forskelligt til udtryk fra person til person. Som Psykoterapeut tilbyder jeg derfor et intensivt og individuelt tilrettelagt forløb med stressbehandling på 10 uger. Her vil du tilegne dig de nødvendige redskaber til at håndtere stress i fremtiden – og på samme tid genfinde roen, glæden og balancen i dit liv. Jeg er certificeret stressbehandler og uddannet hos Stressambassadøren.

METAsundhed:  Forstå det din krop fortæller dig

METAsundhed repræsenterer en holistisk tilgang til sundhed og sygdom, der bygger på kroppens indbyggede intelligens. Det er en lære om sammenhængen mellem de naturlige biologiske processer, der udfolder sig i vores krop og det der samtidig foregår på det følelsesmæssige plan.  METAsundhed er således ikke en behandlingsmetode, men snarere en analytisk model, der afdækker forbindelsen mellem krop, sind, sjæl og omgivelser. Du vil lære at forstå dine symptomer og hvordan tanker og følelser er forbundet med det din krop udtrykker. 

Effektivt og helhedsorienteret terapi.

Foruden ovenstående terapiformer specialiserer jeg mig i Termografisk scanning. Termografisk scanning er en kropsscanning med infrarødt kamera, som giver dig indblik i kroppens signaler og indikerer underliggende strukturer. 

Jeg tilbyder også Systemisk coaching og NADA. Med Systemisk coaching kan du blive klogere på dine handlingsmønstre, arbejde med dem og derved blive bedre til at udnytte dit fulde potentiale. NADA er øreakupunktur og kan anvendes som supplerende behandling af bl.a. misbrug, afhængighed og stress. 

Hos mig arbejder vi helhedsorienteret igennem forskellige behandlingsmetoder, så du kan opnå at stå stærkt i dig selv.